Kje smo Kontakti
             
DOMOV
PREDSTAVITEV
NOVICE
KAKOVOST
RAZISKAVE IN RAZVOJ
POVPRAŠEVANJE
 
 
 
 
 
 
Sadovnjak
V Kemijsko tehnološkem laboratoriju nudimo:
- kemijske analize vod,
- kemijske analize goriv,
- kemijske analize altrnativnih goriv,
- kemijske analize elektrofiltrskega pepela,
- kemijske analize komunalnih odpadkov,
- pomoč podjetjem na področju okoljskega inženiringa,
 
ter smo:
- pooblaščeni izvajalec za monitoring odpadnih in podzemnih vod,
- pooblaščeni izvajalec monitoringa pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla,
- pooblaščeni izvajalec za oceno odpadkov.
 
Elektronika
Elektronska oprema
PnevmatikeOdpadne gume
Karton
Odpadni karton
Zmleti les
Odpadni zmlet les
Plastika
Odpadna plastika
Steklovina
Odpadno steklo
Sveče
Odpadne sveče
Copyright © RTCZ d.o.o., 2011. All rights reserved.