Kje smo Kontakti
             
DOMOV
PREDSTAVITEV
NOVICE
KAKOVOST
RAZISKAVE IN RAZVOJ
POVPRAĊ EVANJE
 
 
 
 
 

Kakovost

S certificiranim sistemom vodenja kakovosti skladno z določili standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2002 in akreditiranimi dejavnostmi Regionalnega tehnološkega centra strankam in naročnikom storitev zagotavljamo mednarodno priznano strokovno usposobljenost, nudimo zaupanje v rezultate preskušanja, omogočamo mednarodno priznavanje poročil o preskusih ter izboljšujemo kakovost laboratorijskih storitev kot celote. Akreditacija je zlasti pomembna za tiste naročnike laboratorijskih storitev, pri katerih je področje preskušanja zakonsko regulirano.

Kakovost naših storitev redno preverjamo s sodelovanjem v mednarodnih medlaboratorijskih primerjalnih shemah. Sodelujemo v različnih shemah s področja voda in goriv.

Z navedenimi aktivnostmi si prizadevamo vzpostaviti sistem celovitega obvladovanja kakovosti in poslovne odličnosti.

Ak_listina
Copyright © RTCZ d.o.o., 2011. All rights reserved.